iatriki

 

Νομοθεσία

  • ΦΕΚ 24/30-1-2013
    Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
  • ΦΕΚ 159/10-8-2012
    Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
  • N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011)
    Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • ΦΕΚ Διορισμού Συμβουλίου Ιδρύματος