Δραστηριότητες

Επιστημονική Ημερίδα Συμβουλίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 29/10/2014

Παρουσιάσεις Ομιλητών:

  • Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ, Συμβούλια Ιδρυμάτων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Αναγκαιότητα ή Πολυτέλεια? (pdf)

  • Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία.(pdf)

  • Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΟΥΡΓΗΣ, Χρηματοδότηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (pdf)

  • Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ, ECΤS ως Μοχλός Βελτίωσης της Εκπαίδευσης. (pdf)

  • Καθηγητής ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύγχρονα Ρεύματα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. (pdf)

  • Evan Pugh Professor ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ, Board of Trustees in USA – Fund Raising. (pdf)

  • Καθηγητές ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΩΚΗΣ, Κοινές Δράσεις εξωστρέφειας από το Συμβούλιο και την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ημερίδα με θέμα τη Διασύνδεση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου με την Αγορά Εργασίας και τις Επιχειρήσεις. Συμπεράσματα και Προοπτικές. (pdf)

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, Από την Εταιρεία Αξιοποίησης στο Ν.Π.Ι.Δ. του Ν. 4009/2011: νομικό καθεστώς και προοπτικές. (pdf)